עורך דין עמי פרנקל
פרסומים
ועדי עובדים
מעסיקים
עובדים
על אודות
דף הבית
עורך דין עמי פרנקל

עורך דין עמי פרנקל

רחוב החשמונאים 105

ת"ד 20617, תל-אביב 6120601

טל. 03-5618811

פקס. 03-5613010

שלחו מייל

עו
© כל הזכויות שמורות לעו"ד עמי פרנקל
עו

ליווי עובדים בהליכי פיטורים ומשמעת וייצוג בשימוע

הסיכון לפגיעה במעמד העובד והעובדת, להשעייתם וכמובן לפיטוריהם עלול להוביל לעתים קרובות את העובדים המעורבים למשבר אישי מהקשים ביותר היכולים לפקוד אדם. אין זה פלא, איפא, שעובד, בכיר ככול שיהיה, יתקשה להגן בנסיבות שכאלה על עצמו ועל אינטרסיו הלגיטימיים.

כוחו של העובד כפרט נופל בדרך כלל מכוחו של המעסיק. בנוסף על כך הדין הישראלי לוקה בחסר בכול הקשור להגנה על זכותו של העובד לעבודתו. הדבר מתבטא בפסיקת בתי הדין לעבודה, הנוטים ככלל שלא להשיב עובד שפוטר לעבודתו, למעט במקרים מיוחדים, שבהם מגן המחוקק מפורשות על העובד, ואוסר על פיטוריו כגון במקרה של עובד, שחשף שחיתות במקום העבודה, עובדת שניסתה להקים ועד עובדים וכיוצ"ב.

הניסיון המצטבר מראה, כי פעמים רבות ניתן בהחלט להביא לסיכול כוונת פיטורים של מעביד, וזאת באמצעות ייצוג משפטי בישיבת השימוע על ידי עו"ד, שתחום מומחיותו המובהק הנו דיני עבודה. כיום מוטלת על המעסיק, ציבורי כפרטי, חובה לקיים שימוע בטרם יקבל החלטה בדבר השעיה, פיטורי עובד כמו גם לפני פגיעה במעמד העובד ובשכרו.

אף במקרים, שבהם לא שוכנע המעסיק בטענות העובד ובא כוחו, ולא חזר בו מכוונת הפיטורים, לא אחת מביא ייצוג הולם ואסרטיבי בשימוע, לכך שהמעסיק יבקש להימנע מעימות מתמשך בבתי דין ויציע לעובד הפורש חבילת פרישה, הגדולה משמעותית מזו שהיה זוכה לה, אלמלא ניצל כראוי את בימת השימוע.

הצלחה בשימוע מותנית בהכנה יסודית, השקולה לעתים קרובות לזו של הכנת תיק לבית הדין. הדבר דורש היכרות מעמיקה עם מכלול העובדות, עם המסמכים בתיקו האישי של העובד ופנייה לגורמים המעורבים, העשויים לסייע כגון ועד עובדים, ארגון עובדים , מוסדות שלטון ועוד. לצד זאת חיוני להכיר את מכלול הנורמות המשפטיות הרלוונטיות לסיטואציה ולמעסיק המסוים (החקיקה, ההסכמים הקיבוציים, וצווי ההרחבה הרלוונטיים) כמו גם את פסיקת בתי המשפט ובתי הדין לעבודה.

ויתור על זכות השימוע הנו על פי רוב טעות חמורה, שכן הניסיון מראה, כי במקרים רבים עשויה ישיבת השימוע להיות זירה מצוינת להגנה על העובד, על שמו הטוב וכמובן על פרנסתו.

לסיכום - בניגוד למחשבה הרווחת כי אין מה לעשות וכי המעסיק גמר בדעתו לפטר את העובד, ייצוג ראוי לשמו במהלך השימוע מסוגל להפוך את הקערה על פיה. בפועל מוכיח את עצמו השימוע פעמים רבות כזירה מוצלחת ויחידה במינה למיצוי זכויות עובדים בלא להיזקק כלל לדיון בבית הדין.

עו