עורך דין עמי פרנקל
פרסומים
ועדי עובדים
מעסיקים
עובדים
על אודות
דף הבית
עורך דין עמי פרנקל

עורך דין עמי פרנקל

רחוב החשמונאים 105

ת"ד 20617, תל-אביב 6120601

טל. 03-5618811

פקס. 03-5613010

שלחו מייל

עו
© כל הזכויות שמורות לעו"ד עמי פרנקל
עו

הזכות לפרטיות במקום העבודה

לכול מעסיק אינטרסים לגיטימיים לפקח על עובדיו, על מעשיהם בעת העבודה ועל האופן שבו הם מתנהלים במהלך יום העבודה. ואולם זכות זו יש לאזן עם זכותם של העובדים לפרטיות. על פי חוק הגנת הפרטיות, 1981 זכותו של העובד, כשל כול אדם, לפרטיות שרירה וקיימת, ואינה ניתנת לוויתור אלא בהסכמה מראש.

הטכנולוגיה המתפתחת מאפשרת כיום יותר ויותר לפקח על העובדים כמו גם על מעשיהם ותפוקתם, ואגב כך לחדור ולאסוף מידע על חייו האישיים של העובד, מחשבותיו, מערכת קשריו האישיים החברתיים והאינטימיים גם יחד. כתוצאה מכך נוצר קונפליקט ברור בין סמכויות הניהול והפיקוח של המעסיק לבין זכותו החוקית של העובד לפרטיות. העובדה שניתן כיום לאסוף בקלות מידע רב על אדם אין פירושה שהדבר לגיטימי או חוקי.

מהו ההבדל בין חיטוט ביומנו של העובד במתכונתו הישנה (חוברת ניר כרוכה) לבין יומן ה-outlook שלו? ומהו ההבדל בין פתיחת מעטפת דואר מניר ועיון במכתב שבתוכה, לבין פתיחת מעטפת דוא"ל ועיון במסר שבתוכה?

ביום 25.6.08 נכרת בין ההסתדרות לארגוני המעסיקים הסכם קיבוצי כללי בעניין זכות העובד לפרטיות אגב שימוש במחשב במהלך יום העבודה.

בהסכם נקבעה שורת כללים באשר לשימוש במחשב במקום העבודה והזכות לפרטיות. בין היתר קבעו הצדדים, כי חדירה למחשב העובד על ידי המעביד לגיטימית בהתקיים נסיבות, שמקימות למעסיק סביר סיבה להניח בתום לב, כי העובד עושה במחשב שימוש בלתי חוקי או שימוש שיש בו כדי לפגוע בעסק והכול במידה ראויה וסבירה ותוך צמידות למטרה. לכל כניסה לתיבת דואר אישית, הנושאת כתובת עם שם העובד בלבד ולקבצים אישיים שלו ,נדרשת הסכמה מפורשת מצד העובד, ואם ביקש זאת העובד, ייעשה הדבר בנוכחותו

בית הדין הארצי לעבודה הכיר בשנת 2011 בפסק דין מקיף (ע"ע (ארצי) 90/08 טלי איסקוב נ' מדינת ישראל), בכך שנדרשת הגנה על פרטיות העובד במקום העבודה. זאת אף כמחסום מפני פגיעה בזכות לשוויון והגנה מפני אפליה מטעמים פסולים. בית הדין אף מצא, שהפעילות במחשב המעסיק כמוהָּ כעשיית המשתמש בביתו, בחצריו ובמכוניתו ושהטלת איסור גורף על שימוש באינטרנט לצרכיהם הפרטיים של העובדים עלולה להיות בלתי מעשית ובלתי מציאותית.

עם זאת, הכיר בית הדין הארצי לעבודה בזכותו הניהולית של המעסיק לקבוע מדיניות לשימוש בדוא"ל במקום העבודה ובלבד שתהא בכפוף לעקרונות תום לב, גילוי, שקיפות, לגיטימיות, מידתיות וצמידות למטרה. באשר לקביעת כללים במקומות עבודה, שבהם מאורגנים העובדים באמצעות ארגוני עובדים וועדים, פסק בית הדין כי מן הראוי שהכללים בנושא זה יידונו ויוסכמו בין הצדדים למערכת יחסי העבודה.

אין ספק שהכללים שנקבעו בהסכם הקיבוצי הנ"ל ובפס"ד איסקוב ישמשו את בתי הדין בדונם במקרים נוספים שבהם מתנגשת הזכות לפרטיות בזכות הקניין של המעביד ובפררוגטיבה הניהולית שלו (מעקב אחר כלי רכב צמוד של העובד, הצבת מצלמות במקום העבודה, שכירת שירותי משרד חקירות למעקב אחר העובד ועוד ועוד.


אין במידע דלעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה מופנים לקבל עצה מקצועית מעו"ד המתמחה בתחום לפני ביצוע פעולה, המסתמכת על הדברים האמורים.
עו