עורך דין עמי פרנקל
פרסומים
ועדי עובדים
מעסיקים
עובדים
על אודות
דף הבית
עורך דין עמי פרנקל

עורך דין עמי פרנקל

רחוב החשמונאים 105

ת"ד 20617, תל-אביב 6120601

טל. 03-5618811

פקס. 03-5613010

שלחו מייל

עו
© כל הזכויות שמורות לעו"ד עמי פרנקל
עו
עורך דין עמי פרנקל - פרסומים

בית הדין לעבודה בתל אביב פסל צורת העסקה פיקטיבית של עובד, שהועסק בחברת אל-אופ באמצעות קבלן חיצוני, והכיר בו כעובד אל אופ

מר יהודה מודחי הועסק (העסקה פיקטיבית באמצעות חברות אחרות) בחברת אל-אופ כעוזר לתפעול צי הרכב במשך כחמש שנים. על מנת להימנע מלהודות בקיום יחסי עובד מעביד, העסיקה אותו אל-אופ באמצעות חברה אחרת בשם נתיבים, שסיפקה לה שירותי הסעות ושאינה חברת כוח אדם.

מר מודחי לא השתלב בפעילותה השגרתית של חברת נתיבים ולא ביצע כול הסעה מטעמה בכל תקופת העסקתו באמצעותה, וזו נאותה "להעסיקו", ובמשתמע להוציא לו תלושי שכר, כאילו הועסק אצלה כשאר עובדיה. בקשתו של מר מודחי להיות מוכר כעובד אל אופ סורבה על ידי אל-אופ, שכן העדיפה את המשך הסטאטוס קוו של העסקתו באמצעות אחר תוך שלילת זכויות, המוקנות לעובד החברה.

ביום 11.4.07, לאחר כחמש שנות עבודה מוצלחות, ולאחר דין ודברים עם מנהלו, ביקשה אל-אופ מחברת נתיבים לפטר את מר מודחי. זו הוציאה את ההוראה אל הפועל ופיטרה אותו ללא מתן הנמקה ובלא שטרחה לקיים לו שימוע.

מר מודחי הגיש באמצעות עו"ד עמי פרנקל בקשה לצו מניעה כנגד פיטוריו (עב 5852/07 יהודה מודחי נ' אלביט מערכות אלקטרואופטיקה אל-אופ בע"מ) וכן דרש להכיר בו כעובד אל-אופ לכול דבר ועניין. ביום 23.11.08 פסק בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, כי חברת נתיבים העסיקה אותו בתחום, שאינו קשור כלל לעיסוקה, וזאת רק בשל דרישתה של אל-אופ. בית הדין קבע, כי חברת נתיבים שימשה כמעביד פורמאלי בלבד במודל Payrolling, היינו למטרות הוצאת תלוש שכר ותו לא.

בית הדין קבע, כי לאור ממצא זה, כי הסטאטוס הנכון של מר מודחי היה, למעשה, כבר מאז תחילת "העסקתו" בחברת נתיבים, סטאטוס של עובד אל-אופ, בנוסף להעסקתו הפורמאלית על ידי חברת נתיבים.

בית הדין קבע, כי הוא רשאי להגיש תביעה נוספת כנגד אל-אופ בגין פגמים, שנפלו בהליך פיטוריו כגון אי-פניית הנהלת אל-אופ לוועד העובדים בטרם הפיטורים, דבר המהווה הפרת ההסכם הקיבוצי באל-אופ, וכן אי-קיום שימוע, פגמים המקימים למר מודחי זכות לסעדים כספיים.

בערעור (ע"ע 55/09), שהגיש מר מודחי לבית הדין הארצי, על כך שלא הוכר גם כעובד קבוע בהתאם לכללי ההסכם הקיבוצי המיוחד של אל-אופ, הגיעו הצדדים לבסוף להסכם פשרה מחוץ לכותלי בית הדין, ופסה"ד האזורי בוטל ביום 20.7.09.

עו